top of page

GALERIA OWIŃSKA

Analiza możliwości zabudowy będących w dyspozycji klienta przekształciła się w dopracowaną w szczegółach koncepcję zabudowy tego rejonu Owińsk. Projekt przewiduje budowę zespołu budynków magazynowych i handlowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i komunikacyjną. Realizacja zabudowy pozwoliłaby wykreować dla tego rejonu gminy nowe centrum gospodarcze i aktywizować zaniedbaną zabudowę sąsiednich magazynów i zabudowy przemysłowej.

bottom of page